Tukiperheeksi?

AMMATILLISEKSI TUKIPERHEEKSI?

Oletteko te se timanttinen tukiperheeksi ryhtymistä pohtiva perhe, jota etsimme Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon tai Lapin hyvinvointialueella?
Etsimme suomen- ja ruotsinkielisiä tukiperheitä, jotka ovat valmiita tukemaan ja auttamaan lapsiperheitä keskimäärin kerran kuussa.

Tukiperheessä voi olla omia lapsia, mutta yhtä hyvin tukiperheeksi voi ryhtyä lapseton pariskunta. Pääasia on, että perheessä on hyvä ja tasapainoinen arki sekä aito halu tehdä vaikuttavaa työtä lasten hyväksi.

Edellytämme tukiperheiltämme ammatillista osaamista, eli vähintään toisella puolisoista tulee olla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan tutkinto sekä vähintään kahden vuoden kokemus lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Tukilapset tulevat osaksi perheen arkea yleensä viikonlopuksi kerran kuussa. Tarkoitus on tarjota tukilapselle/lapsille normaalia turvallista arkea.

Tehtävään valitun tulee esittää lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rekisteriote. Tukiperheille maksetaan korvaus jokaisesta tukivuorokaudesta.

Järjestämme koulutusta ja työnohjausta kaikille tukiperheillemme.

Ota yhteyttä, kerromme lisää!

Milla Vistiaho,milla.vistiaho@tukiperhe.fi, 050-5455840

Sanna Nyström, sanna.nystrom@tukiperhe.fi, 050-5510446

Tietoa tukiperhetoiminnasta

Tukiperhetoiminta on yleensä joko sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukaista perhepalvelua, jonka suunnittelemme yhdessä sosiaalityöntekijän tai perheen kanssa.

Perheiden tarpeet tukiperheelle ovat hyvin erilaisia. Usein perheen omat läheiset eivät ole lähellä tai heillä ei ole mahdollisuutta auttaa ja tarjota lapselle tai perheelle tarvittavaa tukea. Jokaisen perheen tilanne kartoitetaan tukiperhetoiminnan alussa, jotta se vastaisi parhaiten yksilöllisiä tarpeita.

Tukiperhetoiminta on suunnattu alle 18-vuotiaille lapsille. Suurin tarve tukiperheille on päiväkoti-ikäisten ja pienten koululaistenikäryhmässä. Lapsi tulee tukiperheeseen keskimäärin kerran kuussa yhdeksi viikonlopuksi ja aikataulut ovat perheiden keskenään sovittavissa.

Ammatillinen tukiperhe tarkoittaa sitä, että vähintään toisella vanhemmista tulee olla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Odotamme myös työkokemusta lasten ja perheiden kanssa toimimisesta.

Tukiperheillemme on tarjolla koulutusta. Lisäksi heille järjestetään säännöllisesti vertaistukiryhmiä sekä työnohjausta. Olemme tukiperheiden tukena myös viikonloppuisin, mikäli tukiviikonlopun aikana tapahtuisi jotain yllättävää.

Ammatillinen tukiperhetoiminta ei perustu vapaaehtoisuuteen. Tukiperheelle maksetaan korvaus jokaisesta tukivuorokaudesta. Haemme tukiperheitä, jotka olisivat halukkaita auttamaan ja tukemaan lapsiperheitä keskimäärin kerran kuussa.

Jos olet kiinnostunut tukiperheeksi ryhtymisestä, tältä sivulta löydät tietoa tukiperheenä toimimisesta / vastauksia yleisimpiin kysymyksiin.

Millainen perhe voi lähteä tukiperheeksi?

Tukea tarvitsevat perheet ovat hyvin erilaisia, joten myös ammatilliset tukiperheemme ovat erilaisia. Ammatillisessa tukiperheessä vähintään toisella vanhemmista tulee olla sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus. Mikäli yhden vanhemman perhe toimii ammatillisesti tukiperheenä, tulee tukivanhemmalla olla sote-alan tai kasvatusalan koulutus.

Millainen on tukiperheen korvaus? Maksetaanko tukiperheelle palkkio?

Tukiperheen palkkio määräytyy hyvinvointialueen korvauskäytännön mukaan. Jokaisesta tukivuorokaudesta maksetaan tukiperheelle palkkio. Lisäksi maksamme kulukorvausta puolivuosittain. Tukiperheelle korvataan kilometrit, jotka aiheutuvat lapsen/lasten hakemisesta tukiperheeseen tai lapsen/lasten viemisestä kotiin viikonlopun päätyttyä.

Mitkä ovat tukiperheen vaatimukset?

Tukiperheen toisella vanhemmalla tulee olla sote-alan tai kasvatusalan koulutus sekä kokemusta lasten kanssa toimimisesta. Lisäksi oman arjen tulee olla tasapainoista. Tukiperhetoimintaan sitoudutaan yleensä vähintään vuodeksi kerrallaan (12 viikonloppua vuoden aikana).

Millaista koulutusta ammatillisille tukiperheille annetaan?

Koulutamme tukiperheet ennen tukiperhetoiminnan alkamista. Koulutukseen kuuluu myös kotikäynti, aloituskeskustelu sekä Teamsin kautta toteutettava koulutusosio. Lisäksi tarjoamme tukiperheillemme työnohjausta ja vertaistukiryhmät, jotka ovat vapaaehtoisia.

Mistä voisin kuulla kokemuksia ammatillisena tukiperheenä toimimisesta?

Meillä on kymmeniä ammatillisia tukiperheitä ympäri Suomen, joten kerromme mielellään lisää. Myös henkilökunnallamme on kokemusta ammatillisena tukiperheenä toimimisesta.

Mitä pitää tehdä, jos tukiviikonlopun aikana tulee ongelmatilanteita?

Olemme tavoitettavissa myös viikonloppuisin mahdollisten ongelmatilanteiden varalta. Koskaan ei tarvitse miettiä, että jäisi yksin asioiden kanssa.

Ole yhteydessä, kerromme lisää!

Ota yhteyttä