Meistä

Tukiperhe.fi

Tukiperhe.fi Oy on vuonna 2018 Kirkkonummella perustettu suomalainen yritys, jonka juuret ovat Uudellamaalla Kirkkonummella ja Pohjois-Savossa Kuopiossa. Tällä hetkellä työntekijöitä on n. 50 ja lisäksi Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Pohjois-Savon alueella toimii kymmeniä tukiperheitä.

Ammatillinen tiimimme koostuu sosionomeista, sairaanhoitajista, kasvatustieteen maistereista, yhteisöpedagogeista, toimintaterapeuteista ja lähihoitajista. Toimitusjohtajamme on Salla Ala-Jääski (KTM) ja palveluista vastaa palvelujohtajamme Milla Vistiaho (sosionomi YAMK). Alueellisina palvelupäällikköinä toimivat sosionomi Jarkko Ahonen Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueella sekä sairaanhoitaja Kaija Lappalainen Pohjois-Savossa. Tukiperheiden tiiminvetäjänä toimii sosionomi Sanna Nyström.

Luottamus Osallisuus Voimavarat

Toimintamme perustana on avoin vuorovaikutus palvelun tilaajan, asiakkaiden ja heidän verkostonsa kanssa. Tärkeimpinä arvoinamme ovat luottamus, osallisuus ja voimavarat.

Työskentelymme lähtökohtana on luoda luottamuksellinen suhde asiakkaaseen voidaksemme työskennellä yhteistä päämäärää kohden avoimesti ja turvallisessa ilmapiirissä. Työskentelyssä kunnioitetaan asiakasta ja asiakkaan itsemäärämisoikeutta sekä edistetään asiakkaan osallisuutta. Johtavana ajatuksena on, että jokainen asiakas/perhe on oman elämänsä asiantuntija. Työntekijän tulee kertoa asiakkaalle eri mahdollisuuksista ja niiden vaikutuksista perheen elämään sekä antaa asiakkaan itse tehdä omat päätöksensä. Työskentely etenee palvelun tilaajan ja asiakkaiden kanssa laadittujen tavoitteiden mukaisesti sekä esiin nousevien työskentelyä vaativien tarpeiden mukaan.

Toiminta-ajatuksenamme on, että jokaisessa ihmisessä on vahvuuksia ja voimavaroja, joita työskentelymme avulla voidaan vahvistaa. Yhdessä etsimme perheen ja perheenjäsenten vahvuudet, joita perhe oppii hyödyntämään. Perhettä ja eri perheenjäseniä huomioidaan ja kuunnellaan kokonaisvaltaisesti.