Tukiperhe.fi Oy on vuonna 2018 Kirkkonummella perustettu suomalainen yritys, jonka juuret ovat Uudellamaalla ja Pohjois-Savossa. Tukiperhe.fi Oy:n omistajat ovat Salla Ala-Jääski, Milla Vistiaho ja Suomen Tukiperhepalvelut Oy. Tällä hetkellä työntekijöitä on n. 40 ja lisäksi Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Pohjois-Savon alueella toimii kymmeniä tukiperheitä.
Ammatillinen tiimimme koostuu sosionomeista, sairaanhoitajista, kasvatustieteen maistereista, yhteisöpedagogista, toimintaterapeutista ja lähihoitajista. Alueellisina palvelupäällikköinä toimivat Jarkko Ahonen Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueella sekä Kaija Lappalainen Pohjois-Savossa.

Toimintamme perustana on avoin vuorovaikutus palvelun tilaajan, asiakkaiden ja heidän verkostonsa kanssa. Tärkeimpinä arvoinamme ovat luottamus, voimavarat ja yhteistyö . Työskentelymme lähtökohtana on luoda luottamuksellinen suhde asiakkaaseen voidaksemme työskennellä yhteistä päämäärää kohden avoimesti ja turvallisessa ilmapiirissä. Työskentelyssä kunnioitetaan asiakasta ja asiakkaan itsemäärämisoikeutta sekä edistää asiakkaan osallisuutta. Johtavana ajatuksena on, että jokainen asiakas/perhe on oman elämänsä asiantuntija. Työntekijän tulee kertoa asiakkaalle eri mahdollisuuksista ja niiden vaikutuksista perheen elämään sekä antaa asiakkaan itse tehdä omat päätöksensä. Työskentely etenee palvelun tilaajan ja asiakkaiden kanssa laadittujen tavoitteiden mukaisesti sekä esiin nousevien työskentelyä vaativien tarpeiden mukaan.

Toiminta-ajatuksenamme on, että jokaisessa ihmisessä on vahvuuksia ja voimavaroja, jota työskentelymme avulla voidaan vahvistaa. Yhdessä etsimme perheen ja perheenjäsenten vahvuudet, joita perhe oppii hyödyntämään. Perhettä tulee huomioida kokonaisvaltaisesti eri perheenjäseniä kuunnellen.